Vattenrening

Vattenreningsanläggningarna som vi marknadsför är alla av typen Omvänd Osmos.

Aggregaten renar det inkommande vattnet från salter och metaller med 99%.
Övriga föroreningar såsom bakterier, virus, radioaktiva och cancerogena ämnen mm renas med ca 92‑99%.

Vilken annan typ av rening klarar detta?

Kontakta oss för mer information.

Omvänd Osmos