Installationer

Rörmontagegruppen tar sig an alla typer av installationsprojekt, från nybygge till renovering och underhåll, och avser alltid att ha en god kundrelation före och under arbetets gång för att uppnå bästa möjliga resultat med nöjd kund efter avslutat arbete.

Låt oss hjälpa Er med VVS‑installation av badrum‑, toalett‑, tvätt‑ och köksutrustning, värmepumpar, mm.

Vi gör gärna hem/platsbesök för att beräkna projektets omfattning och ge Er ett konkurrenskraftigt kostnadsförslag.

Våra certifierade VVS‑montörer hjälper Er även att lösa eventuella problem som kan tänkas uppkomma.

Kontakta oss för mer information.