Service

Vi utför traditionella serviceuppdrag, från enkla reparationer av blandare och utbyte av varmvattenberedare till hela fastighetsprojekt med värmepumpar och andra miljö- och energibesparande lösningar.

En service av befintligt system innebär oftast en längre livslängd på produkterna och undviker i större grad vattenskador som kan uppstå på grund av eftersatt service, vilket i slutändan spar in på stora kostnader åt kunden.

Vi tittar alltid på en så funktionell och prisvärd lösning som möjligt!

Kontakta oss för mer information.

Varför VVS‑service?

  • Uppmärksamma och åtgärda fel i god tid
  • Öka livslängden på produkterna
  • Undvika vattenskador
  • Kontrollera renheten i dricksvattnet
  • Spara in på onödiga kostnader

service